Aanbevelingen van opdrachtgevers, collega's en lezers

Eddy heeft op voorbeeldige wijze de vertaling en publicatie van mijn boek Wie heeft God gemaakt? Op zoek naar een allesverklarende theorie (2009) verzorgd. Hij zocht steeds naar de beste vertaling en bleef in tegenstelling tot de meeste andere vertalers gedurende het hele project in contact met mij. Zeer aanbevolen!
Edgar Andrews, em. hoogleraar materiaalkunde aan de universiteit van Londen - 12 maart 2012
Eerder mijn exemplaar van het boek Wie heeft God gemaakt? ontvangen, gepubliceerd door de (christelijke) Uitgeverij Maatkamp. Zeer aanbevolen! Dit ondanks gereserveerde recensies in enkele christelijke media. Men lijkt zo gewend te zijn aan het feit dat in de wetenschap per definitie geen rekening wordt gehouden met het bestaan van God dat men geen raad meer weet met een auteur die dat wel probeert te doen, ook al is de auteur behalve gelovig ook een gerenommeerd wetenschapper. Ik feliciteer de uitgever met de publicatie van dit boek en wens het boek veel lezers toe!
Kees Roos, emeritus hoogleraar wiskunde aan de TU Delft - 3 juli 2012
Eddy heeft minstens tien boeken voor ons vertaald. Zijn taalgevoel en inzicht in de engelse taal hebben aan die projecten een grote meerwaarde gegeven. Zijn neus voor goede boeken verraadt zich in de titels die hij uitgeeft. Betere auteurs met onweerlegbare boodschappen.
Arjen Spanjer, Editor Novapres - 16 maart 2011
Aanbeveling op LinkedIn: In de afgelopen jaren heb ik verschillende keren intensief met Eddy samengewerkt aan het corrigeren van door hem vertaalde boeken. Het was prettig met hem samen te werken en te overleggen, ook wanneer we van mening verschilden over de juiste vertaling van een woord of zin. Eddy is iemand met een enorm taalgevoel en grote precisie; hij rust niet voordat hij de exacte gevoelswaarde van een woord weet over te brengen. Doordat hij zijn perfectionistische inslag combineert met een hoog werktempo, levert hij in korte tijd zeer goede vertalingen.
Joke Dubois, vrijetijdsvertaler- en corrector - 16 maart 2011
Eddy levert als (freelance) vertaler van boeken goed werk af en ik wil hem dan ook hier van harte aanbevelen.
Pieter Siebesma, docent Hebreeuws en Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool te Ede, en buitengewoon hoogleraar Judaica en Semitische talen aan de ETF te Leuven - 18 maart 2011
Eddy heeft zijn levenswerk gemaakt van het vertalen van de boeken van de Chinese evangelist en bijbelleraar Nee To Sheng, beter bekend als Watchman Nee. Deze boeken zijn al sinds jaar en dag medicijn voor de ziel voor wie de Here Jezus beter wil leren kennen. Ze hebben mijn geestelijk leven voor een groot deel mogen vormen en ik heb de Heer er veel beter door leren kennen. Om die reden zou ik de door Eddy vertaalde boekjes als schatkamers willen bestempelen en als must-reads voor iedere serieus zoekende gelovige.
Rocco Rausch, voorganger Evangelische Baptistengemeente Tilburg - 23 maart 2011
Ik heb Eddy leren kennen als een hardwerkende, serieuze en nauwkeurige vertaler. Het is erg prettig om met hem samen te werken, daarom wil ik hem warm aanbevelen voor iedereen die een serieuze opdracht voor hem heeft.
Maarten Roest, R & D Manager & Product Manager Alphatron Marine BV te Rotterdam - 5 april 2012