cover

Inkijkexemplaar

ISBN: 9789086030392
Paperback
Formaat: 12 cm x 18.5 cm
164 pagina's
Verschenen: januari 2011
Omslag: Has, Ede

Aan Hem gelijk

Watchman Nee

€ 16,50

bestelbutton

Abraham, Isaäk en Jakob kunnen als de grondleggers van het geloof en het gehele bestaan van het volk Israël worden beschouwd. In de Bijbel worden zij dan ook vaak in één adem genoemd. Watchman Nee beschrijft in dit boekje hun levensloop.

Een indringende studie over wat de aartsvaders in hun leven van God en medemensen hebben ondervonden en hun reacties daarop, in geloof en ongeloof. Een overvloed aan kostbare lessen ligt in de levens van die drie voor ons verborgen. En een gelovige (of groep gelovigen) kan pas volwassen worden genoemd als hij van álle drie die levens heeft geleerd.

Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-artikel:

Watchman Nee.