cover

Inkijkexemplaar

Recensies

ISBN: 9789491706608
Paperback | eBook | iBook
Formaat: 13.5 cm x 21 cm
108 pagina's
Verschenen: oktober 2017
Omslag: Joax Design, Rotterdam

Aanbid God

Watchman Nee

€ 13,50

bestelbutton

In deel 1 van dit boekje legt Watchman Nee uit dat alleen God recht heeft op aanbidding. Echte aanbidding kan alleen plaatsvinden wanneer wij openbaring van God ontvangen en wanneer wij in geest en waarheid aanbidden. Hij toont ons ook de strijd der eeuwen in de kwestie van aanbidding en hoe God uiteindelijk de aanbidding van de mens zal krijgen. Het aanbidden van God is het aanbidden van Zijn wegen. Daarom moeten wij Hem leren aanbidden onder alle omstandigheden. In deel 2 en 3 behandelt de auteur diverse onderwerpen, zoals geestelijke strijd, geestelijke werkelijkheid, leren om geen aanstoot te nemen aan de Here enzovoort. Moge God dit boekje gebruiken om voor Zichzelf een volk te bereiden dat bestaat uit waarachtige aanbidders.

Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-artikel:

Watchman Nee