Nieuws

29 juni 2020
De vertaling van Watchman Nee's boek The Life that Wins is vandaag begonnen. Geen mens kan het christelijk leven zelf leven. De eisen die God aan de mens stelt, zijn simpelweg te hoog. Alleen de Here Jezus kan door Zijn Geest dat leven door ons heen leven. Dat is de boodschap van dit boek.
24 juni 2020
De vertaling van Watchman Nee's boek Revive Thy Work (223 pag., Engelse editie), over de geschiedenis van het verval en herstel van de christelijke gemeente, is vandaag gereedgekomen (231 pag., Nederlandse editie). Het werk wordt nu door de redacteur nagekeken.
12 september 2019
De dood van de mensheid en een pleidooi voor het leven, door Richard Weikart, is sinds vandaag verkrijgbaar: paperback, eBook, iBook, kobo en Google Play.
18 juni 2019
Waarom laat God het toe?, door A. E. Wilder-Smith, is sinds vandaag verkrijgbaar: paperback, eBook, kobo, iBook.
22 april 2019
Inmiddels al wat opgeschoten met de vertaling van Richard Weikarts boek The Death of Humanity and the Case for Life. U kunt hier vast zijn dankbetuiging, voorwoord en inleiding lezen: inleiding.
15 april 2019
Wie denkt, moet geloven, door A. E. Wilder-Smith, is sinds vandaag verkrijgbaar: paperback, eBook, kobo, iBook, Google Play.